Algemene voorwaarden Vriend van Strandhuys De Enk

 1. Algemeen.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Vriend van de Enk Pas. Het aanbod op de Vriend van de Enk pas, zowel de standaard pas als de premium pas, wordt uitgevoerd en bepaald door Strandhuys de Enk, gevestigd Kneuterstraat 19 7384CM te Wilp.
  De houder van de Vriend van de Enk pas heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd. Dit betekent dat Vriend van de Enk pashouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Aanvragen.
  Ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar kan een Vriend van de Enk Pas aanvragen via www.strandhuysenk.nl/vriendvdenkpas. Ook kan men de pas aanvragen bij Strandhuys de Enk , via het betreffende invulformulier. Medewerkers helpen u graag verder. De aanvraag wordt door Strandhuys de Enk beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De Vriend van de Enk pas is meteen te gebruiken.
 3. Mogelijkheden.
  De Vriend van de Enk pas biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Strandhuys de Enk bepaald. Voor de Vriend van de Enk pashouders worden speciale acties en voordelen gegeven. Zie hiervoor de website www.strandhuysenk.nl/vriendvdenkpas. De voordelen van de Vriend van de Enk pas krijgt u alleen op vertoon van deze pas bij de kassa. Kortingen of voordelen kunnen niet achteraf geïnd of gegeven worden.
 4. Eigendom van de AVRI vriendenpas.
  De Vriend van de Enk pas blijft eigendom van Strandhuys de Enk. Deze pas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. Deze pas mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting of voordelen krijgen van deze transactie. Indien we dit constateren behouden we het recht om de pas in te nemen. Strandhuys de Enk kan zonder opgaaf van redenen de Vriend van de Enk pas laten innemen of blokkeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om een AVRI Vriendenpas in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.  Verlies of diefstal van pas dient direct doorgegeven te worden Strandhuys de Enk zodat de oude pas geblokkeerd kan worden en een nieuwe pas kan worden verstrekt. Melden kan via de email info@strandhuysenk.nl ovv naam en adres of bij een van de medewerk(st)ers van Strandhuys de Enk.
 5. Wijziging en beëindiging.
  Strandhuys de Enk behoudt zich het recht voor om de aan de Vriend van de Enk pas verbonden voordelen te beëindigen of te wijzigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden op onze website. Indien de pashouder de pas niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar pas in te leveren bij Strandhuys de Enk of deze op te sturen naar Strandhuys de Enk, Kneuterstraat 19 7384CM Wilp met een begeleidend opzegnotitie erbij. De Vriend van de Enk pas is 1 jaar geldig vanaf datum aanvraag en wordt automatisch jaarlijks op dezelfde datum van het volgende jaar verlengd tot wederopzegging van de pashouder. Opzegging kan door een email te sturen naar info@strandhuysenk.nl of door de pas in te leveren bij Strandhuys de Enk.
 6. Betaling
  Bij de aanvraag van de Vriend van de Enk pas wordt het bedrag via Ideal geind. Zonder opzegging wordt de pas ieder jaar daarna via automatische incasso betaald. Pashouder geeft hierbij toestemming aan Strandhuys de Enk om jaarlijks het bedrag van de Vriend van de Enk pas (Standaard 25 euro, Premium 75 euro) van zijn/haar rekening af te schrijven. Indien de bedragen van de passen wijzigen zal Strandhuys de Enk de pashouder hiervan tijdig per email van op de hoogte stellen.
 1. Privacy en persoonlijke gegevens
  De door Vriend van de Enk pashouder op internet of via het aanvraagformulier ingevulde gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Strandhuys de Enk en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Strandhuys de Enk kan de gegevens gebruiken voor het informeren van de pas houders over speciale acties, voordelen en nieuwtjes alsmede voor nieuwsbrieven.  Persoonsgegevens van de Vriend van de Enk pashouder worden door Strandhuys de Enk nooit aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk mocht zijn in het kader van een verkoopovereenkomst. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan info@strandhuysenk.nl
 2. Parkeerkaart
  Voor bij de Premium pas behorende parkeerkaart gelden de voorwaarden van de parkeerpas van Leisurelands, zie https://www.leisurelands.nl/parkeren/parkeerpas/. Strandhuys de Enk is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of andersinds schade aan de parkeerpas en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.